Rzetelna Firma
Rok 2001

*Budowa wewnętrznych instalacji wod-kan, C.O., C.T. hydrantowa dla Ob. TESCO w Bydgoszczy. Zamawiający P.P.H.U. CRULEX Bydgoszcz.
*Budowa Kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wody pitnej dla Zakładu OPAKOFARB we Włocławku.
*Budowa zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej. Rozbudowy kotłowni olejowej, wewnętrznych instalacji C.O., C.T., wod-kan dla Ob.Magazyn wyrobów gotowych TOP 2000 we Włocławku. Zamawiający P.P.H.U. CRULEX Bydgoszcz.
*Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Przepompowni ścieków, separatorów piasku. Dla Ob. MANHHATAN w Warszawie. Zamawiający Instal - Poznań.
*Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Gmina Lipno. Zamawiający Gmina Lipno.
*Budowa wewnętrznych instalacji wod-kan C.O. C.T. instalacji Hydrantowej dla Obiektu Hipermarket MAKRO w Gdańsku. Zamawiający INSTAL-POZNAŃ.
made by  HipCom