Rzetelna Firma
Rok 2002

*Wewnętrzne instalacja wod-kan, C.O., C.T., pompownia sieci hydrantowej dla Obiektu C.H. Hipernowa Ogrody w Elblągu. Zamawiający - Instal-Poznań Engineering.
*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dorzyniu n/Wisłą. Zamawiający Gmina Dobrzyń n\Wisłą.
*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo. Zamawiający P.R.I. EKOLOG Bydgoszcz.
made by  HipCom