Rzetelna Firma
Rok 2004

*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzyniu N/Wisłą
*Budowa sieci wodociągowej w m. Chalin Gmina Dobrzyń n/Wisłą
*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Koneck
*Budowa kanalizacji sanitarnej w Szpetalu Górnym Gmina Fabianki
*Budowa kotłowni gazowej, sieci ciepłowniczej, instalacji wewnętrznej C.O. wod-kan dla Zakładu Produkcyjnego NOVOL oddział we Włocławku
*Budowa rurociągu pary z estakadą dla Zakładów Mięsnych MAT w Czerniewicach
*Budowa Kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Zakładu NOVOL we Włocławku
*Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzyniu n/Wisłą
made by  HipCom