Rzetelna Firma
Budownictwo Inżynierii Środowiska

Powyższy zakres obejmuje różnego rodzaju usługi związane z instalacją, budową, rozbudową, modernizacją i remontem obiektów i urządzeń typu:

*Sieci wodociągowo-kanalizacyjne
*Przepompownie ścieków
*Oczyszczalnie ścieków
*Stacje uzdatniania wody
*Kotłownie olejowe, gazowe, węglowe
*Sieci ciepłownicze

Są to oczywiście główne, najczęściej realizowane przez nas projekty z tego zakresu. Jeżeli chcecie Państwo zrealizować inny projekt, który Państwa zdaniem nie znajduje się na liście powyżej, a wchodzi w zakres budownictwa inżynierii środowiska - zapraszamy do kontaktu - niezwłocznie ocenimy możliwość jego realizacji.
made by  HipCom